Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.07.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 28. týždeň 2019_

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 28. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 27. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny natural 98 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.07.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v máji a za päť mesiacov roku 2019

V máji 2019 medziročne klesli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode a vo veľkoobchode a zamestnanosť v maloobchode, veľkoobchode a v priemysle. Priemerná mesačná mzda vzrástla vo všetkých odvetviach.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.07.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2019

V júni 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.07.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v máji 2019

Nové objednávky v priemysle v máji 2019 v porovnaní s májom 2018 vzrástli v stálych cenách o 5,5 %.

ilustratívny obrázok/illustrative image

15.07.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júni 2019

V júni 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,6 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,2 % a čistá inflácia hodnotu 1,8 %.


Publikácie

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.07.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR 5/2019

Publikácia obsahuje údaje o návštevníkoch v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny trvalého pobytu a základné kapacitné údaje v SR.

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

18.07.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 4/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

17.07.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2019

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

15.07.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 4/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.07.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Máj 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty