Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.04.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Správa o deficite a dlhu predložená Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1. 4. 2019 za roky 2015 - 2019

Štatistický úrad SR zverejnil na svojej internetovej stránke v utorok 23.4.2019 o 11.00 Správu o deficite a dlhu predloženú Slovenskou republikou Európskej komisii (Eurostatu) k 1.4.2019 za roky 2015-2019.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.04.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 15. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 15. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 14. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.04.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR vo februári a za dva mesiace roku 2019

Vo februári 2019 medziročne vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar aj priemerná nominálna mesačná mzda vo všetkých odvetviach. Zamestnanosť medziročne klesla vo veľkoobchode a v maloobchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.04.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2019

V marci 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.04.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle vo februári 2019

Nové objednávky v priemysle vo februári 2019 v porovnaní s februárom 2018 vzrástli v stálych cenách o 10,8 %.


Publikácie

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

17.04.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 1/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

17.04.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 1/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.04.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2018 (vrátane doplnkového modulu o zosúladení práce a rodinného života za 2.štvrťrok 2018)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2018...

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2018

15.04.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Polročne

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za rok 2018

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v krajoch Slovenskej republiky za obdobie predchádzajúceho polroka

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.04.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Február 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty