Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v marci a za tri mesiace roku 2019

V marci 2019 medziročne klesli tržby za vlastné výkony a tovar v maloobchode, zamestnanosť v maloobchode a vo veľkoobchode a priemerná mesačná mzda klesla v informačných a komunikačných činnostiach.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2019

V apríli 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.05.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 19. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 18. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG. Ceny motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.05.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v marci 2019

Nové objednávky v priemysle v marci 2019 v porovnaní s marcom 2018 vzrástli v stálych cenách o 9,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.05.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v apríli 2019

V apríli 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,3 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,9 % a čistá inflácia hodnotu 1,6 %.


Publikácie

Spotrebiteľský barometer

20.05.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer II. /apríl 2019

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.05.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 2/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

15.05.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 2/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.05.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Marec 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Aktuálne údaje o doprave

14.05.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 3/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty