Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

16.09.2021 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Bytová výstavba v rokoch 2010 až 2020

Vývoj základných ukazovateľov bytovej výstavby (rozostavanosť, začaté a dokončené byty) v štruktúre vrátane regionálneho členenia.

 
Ilustračný obrázok

14.09.2021 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.09.2021 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Júl 2021

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Konjunkturálne prieskumy

10.09.2021 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy – August 2021

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

31.08.2021 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 5/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

07.09.2021 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 2. štvrťrok 2021

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele)...

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

30.08.2021 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 2. štvrťrok 2021

Stavy hosp. zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách.

 
Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj  vybraných výrobkov

31.08.2021 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2020

Výsledky ročných zisťovaní v priemysle SR, výroba a predaj vybraných výrobkov v roku 2020.

 
Základné ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2017

27.08.2021 | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Základne ukazovatele za dovolenkové a služobné cesty za rok 2020

Publikácia obsahuje údaje o účasti a neúčasti Slovákov na cestovnom ruchu za osobným a služobným účelom a o cestách s prenocovaním za osobným účelom.

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

27.08.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 7/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií