Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok/illustrative image

19.07.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 28. týždeň 2024

Benzíny a nafta zlacňovali v druhom prázdninovom týždni, čo potešilo najmä dovolenkárov. Ich aktuálne ceny boli vyššie o 1,6 % až 3,5 %.

Ilustračný obrázok/illustrative image

17.07.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2024

Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa harmonizovanej európskej metodiky dosiahla v júni 2024 hodnotu 2,4 %, čo je o 0,2 percentuálneho bodu menej ako bola jej hodnota v predchádzajúcom mesiaci.

Ilustračný obrázok

16.07.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v máji 2024

Hodnota nových objednávok v priemysle v máji 2024 medziročne klesla o 1,2 % a dosiahla objem 6,04 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne znížili o 5,3 %.

Ilustračný obrázok/illustrative image

15.07.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v júni 2024

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v júni zostali na májovej úrovni, medzimesačný rast cien od začiatku roka spomaľuje a po 5 mesiacoch sa dostal na nulu. Medziročná inflácia v júni dosiahla 2,1 %, bola to najnižšia hodnota za posledné tri roky.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.07.2024 Cestovný ruch | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2024

Celková návštevnosť ubytovacích zariadení tak medziročne stúpla o 3,8 % a dosiahla 494-tisíc hostí. K dosiahnutiu hodnôt turisticky úspešného roka 2019 však v hoteloch a penziónoch stále chýbalo takmer 11 % návštevníkov.


Publikácie

Štruktúra miezd v Slovenskej republike

28.06.2024 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Štruktúra miezd v SR za rok 2023

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

Ilustračný obrázok

28.06.2024 | Analytická publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Štatistický úrad SR

Štatistika v súvislostiach – Hlavné trendy populačného vývoja v SR, 2023

Hlavné trendy populačného vývoja na Slovensku od roku 1993 do roku 2023. Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

Ilustračný obrázok

20.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda).

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2024

Stav hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty