Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok/illustrative image

14.06.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v máji 2024

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v máji vzrástli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia po roku nepretržitého spomaľovania nepatrne poskočila a dosiahla hodnotu 2,2 %.

Ilustračný obrázok/illustrative image

14.06.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 23. týždeň 2024

Pokles cien pohonných látok sa nezastavil. Benzín 95 a nafta klesali piaty týždeň za sebou. Lacnejšie sa predával aj prémiový benzín 98, liter za 1,80 eura. Pohonné látky boli v medziročnom porovnaní drahšie v priemere o 2 % s výnimkou benzínu 95.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.06.2024 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2024

Reálne mzdy vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach rástli v porovnaní s vlaňajškom, v polovici z nich tempo rastu prekročilo úroveň 7 %. Zamestnanosť v polovici odvetví klesla, ale v troch vzrástla o viac ako 4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.06.2024 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2024

Aprílové tržby sa zvýšili v 4 z 5 mesačne sledovaných odvetví ekonomiky. Priemyslu vzrástli prvýkrát v tomto roku, a to takmer dvojciferne, desaťpercentnú hranicu dosiahli vybrané trhové služby. V záporných hodnotách zotrvali tržby v stavebníctve.

Ilustračný obrázok/Illustrative image

12.06.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Stavebníctvo

Stavebná produkcia v apríli 2024

Stavebná produkcia v apríli zaznamenala oživenie prvýkrát v tomto roku, medziročne vzrástla o 9 %. Prispel k tomu opätovný rozbeh domácej novej výstavby, ale aj rast prác na opravách a údržbe. Rýchlym tempom rástli aj práce v zahraničí.


Publikácie

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2024

Stav hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách

Ilustračný obrázok

03.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Ročenka priemyslu SR 2023

Ročenka priemyslu SR 2023

Obrázok

31.05.2024 | Informačno propagačná publikácia | Ročne | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SODB pre najmenších

Publikácia má za cieľ najmladším čitateľom hravou formou priblížiť výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

Ilustračný obrázok

31.05.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Príjmy a spotreba | Ročne | Štatistický úrad SR

EU SILC 2023 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o príjmoch a chudobe EU SILC 2023.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty