Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

21.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2020

 
21.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
7. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 7. týždeň 2020

 
21.02.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
december 2019

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v decembri 2019

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Indikátor ekonomického sentimentu vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v priemysle vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v službách vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve vo februári 2020

 
27.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2020

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku vo februári 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
8. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 8. týždeň 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2019

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2019

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v januári 2020

 
28.02.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 4. štvrťroku 2019

 
04.03.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
január 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2020

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2019

Finančné hospodárenie korporácií v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2019

Hrubý domáci produkt v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2019

Nezamestnanosť v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
4. štvrťrok 2019

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
9. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 9. týždeň 2020

 
06.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2019

Tvorba hrubého kapitálu v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
4. štvrťrok 2019

Výstavba bytov v 4. štvrťroku 2019

 
06.03.2020
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2019

Zamestnanosť v 4. štvrťroku 2019

 
10.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu na december 2019

 
10.03.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2020

Priemyselná produkcia v januári 2020

 
10.03.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
január 2020

Stavebná produkcia v januári 2020

 
10.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2020

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2020

 
12.03.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2020

 
12.03.2020
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2020

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2020

 
13.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
10. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 10. týždeň 2020

 
13.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie vo februári 2020

 
13.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2020

Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2020

 
16.03.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2020

Nové objednávky v priemysle v januári 2020

 
18.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2020

 
20.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
11. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 11. týždeň 2020

 
23.03.2020
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
január 2020

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2020

 
27.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
12. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 12. týždeň 2020

 
27.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére vo februári 2020

 
30.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v marci 2020

 
30.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2020

Konjunkturálny prieskum v obchode v marci 2020

 
30.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2020

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2019

 
30.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2020

Konjunkturálny prieskum v službách v marci 2020

 
30.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2020

 
30.03.2020
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2020

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v marci 2020

 
03.04.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
13. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 13. týždeň 2020

 
03.04.2020
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
február 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode vo februári 2020

 
09.04.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v januári 2020

 
09.04.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
14. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 14. týždeň 2020

 
09.04.2020
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2020

Priemyselná produkcia vo februári 2020

 
09.04.2020
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
február 2020

Stavebná produkcia vo februári 2020

 
09.04.2020
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2020

Vývoj zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2020

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia