Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.07.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 28. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 28. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 27. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny LPG. Klesli ceny natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.07.2021 Cestovný ruch | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2021

Návštevnosť hotelov a penziónov v máji rástla, stále však vystúpila len na 22 % úrovne pred pandémiou

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.07.2021 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Preprava cestujúcich postupne precitá z koronakrízy, nákladná doprava v máji predstihla úroveň spred dvoch rokov

Objem prepraveného tovaru v máji 2021 bol o 0,8 % vyšší ako v predkovidovom období, doprava pasažierov po cestách a po železnici zaostávala ešte zhruba o 30 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.06.2019 Obyvateľstvo a migrácia | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2019

K 31. marcu 2019 mala Slovenská republika 5 450 017 obyvateľov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.07.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2021

V júni 2021 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,5 %.


Publikácie

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

23.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 5/2021

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

16.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2021

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Máj 2021

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Konjunkturálne prieskumy

09.07.2021 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - Jún 2021

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

01.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2020 prezentuje vývoj SR do roku 2019 za viac ako 30 vecných okruhov.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty