Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2023

Slovenská ekonomika rástla miernejšie, udržala si rast na úrovni 1,1 %. K pozitívnemu výsledku prispel výrazný prebytok v zahraničnom obchode ovplyvnený oslabením dovozu a v oblasti domáceho dopytu mierny rast investícií.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2023

Investičné aktivity pokračovali v raste, ale výrazne miernejším tempom. Rast investícii zaznamenalo 16 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky.

Ilustračný obrázok/Illustrative image

04.12.2023 Náklady práce | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Reálne mzdy klesajú čoraz menej, zníženie na úrovni 0,6 % má blízko k zastaveniu takmer dvojročného prepadu.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.12.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2023

Zamestnanosť na prelome leta a jesene prestala rásť, pokles bol však len mierny a prejavil sa v polovici regiónov Slovenska. Počet pracujúcich medziročne klesol len v 8 z 18 sledovaných odvetví ekonomiky.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

04.12.2023 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Práca

Nezamestnanosť' v 3. štvrťroku 2023

Miera nezamestnanosti sa udržala pod úrovňou 6 %. Počet ľudí bez práce v 3. štvrťroku 2023 klesol na necelých 163-tisíc najmä vplyvom poklesu počtu dlhodobo nezamestnaných.


Publikácie

Ilustračný obrázok/illustrative image

01.12.2023 | Súborné produkty | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR

Štatistická ročenka Slovenskej republiky 2023

Najrozsiahlejšie súborné dielo Štatistického úradu SR prináša tisíce údajov o Slovensku za rok 2022 v kontexte predošlých štyroch rokov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR

Úplné náklady práce v SR v roku 2022

Výsledky výberového zisťovania o úplných nákladoch práce vynakladaných zamestnávateľom na zamestnancov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Ročenka | Ročne | Štatistický úrad SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v Slovenskej republike 2023

Ročenka obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov prezentované v tabuľkách a grafoch.

Ilustračný obrázok/illustrative image

30.11.2023 | Rodový aspekt  | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročenka | Ročne

Ženy a muži v SR 2023

Publikácia ponúka komplexný prehľad štatistických informácií o postavení žien a mužov v spoločnosti počas posledných päť rokov.

Ilustračný obrázok

30.11.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Sociálna ochrana | Ročne | Štatistický úrad SR

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2021 (podľa metodiky ESSPROS)

Publikácia obsahuje analýzu príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2021.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty