Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.02.2024 Doprava a poštové služby | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Nákladná a osobná doprava v decembri 2023

Ukazovatele osobnej dopravy dosiahli v roku 2023 najvyššie hodnoty za posledné štyri roky, počty cestujúcich aj osobokilometre rástli dvojciferným tempom.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 7. týždeň 2024

Ceny nafty aj benzínov začali znova viditeľne stúpať. Motorová nafta zdražela o 5 centov a jej cena prekročila úroveň 1,60 eur za liter.

Ilustračný obrázok

22.02.2024 Cestovný ruch | Informatívne správy | Štatistický úrad SR

Tržby a kapacity ubytovacích zariadení SR vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Ubytovacie zariadenia v SR dosiahli v roku 2023 tržby v hodnote takmer 563 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), pričom skoro dve tretiny vygenerovali domáci hostia a tretinu cudzinci. Tri kraje Slovenska dosiahli tržby nad 110 miliónov eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.02.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2024

Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v januári 2024 hodnotu 4,4 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla hodnotu 0,8 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.02.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v decembri 2023

Hodnota nových objednávok v priemysle v decembri 2023 medziročne vzrástla o 3,5 % a dosiahla objem 5,09 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne zvýšili o 14,3 %.


Publikácie

Ilustračný obrázok

20.02.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer I./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Ilustračný obrázok

31.01.2024 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Štatistický úrad SR | Práca

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2023.

Ilustračný obrázok

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Štatistický úrad SR

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

Energetika

29.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Energetika

Energetika 2022

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

Ilustračný obrázok

21.12.2023 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty