Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Edičný program
Print Mail TW FB WA

Edičný program

Posledná aktualizácia: 11.01.2023
Ilustračný obrázok
Dátum publikovania: 22.12.2020
Periodicita: Ročne
Jazykové verzie: SK/EN
Kód publikácie:

V edičnom programe nájdete základné informácie o jednotlivých tituloch, termínoch ich vydania, periodicite a jazykovej verzii. V roku 2023 úrad plánuje vydať 37 publikácií v štvrťročnej a ročnej periodicite. Medzi nové publikácie zaradené do edičného programu patria tituly Štatistika v súvislostiach - Hlavné trendy vývoja migrácie v SR 2022, Štatistika v súvislostiach – Rodinné správanie populácie Slovenska, Kvalita života obyvateľov SR, Výdavky súkromných domácností v SR 2022, Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021: Národná analytická správa, Sčítanie obyvateľov domov a bytov 2021: Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021.
Do edičného programu nie sú zaradené dlhšie obdobie vydávané publikácie, ako napríklad Štatistická ročenka regiónov Slovenska, Štatistika v regiónoch – Kraje v číslach. Údaje budú zverejňované v databáze DATAcube.
Príspevky odborníkov vo forme analýz, recenzií a informácií z rôznych oblastí štatistiky úrad vydáva v recenzovanom vedeckom časopise Slovenská štatistika a demografia.
Všetky publikácie budú zverejnené na internetovom portáli úradu www.statistics.sk v časti Produkty/Katalóg publikácií./wps/portal/ext/products/publikacie/catalogue Edičný program Z6_Q7I8BB1A0ORL00IB21H4CK38V7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Edičný program 2023