Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.09.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roku 2019

V júli 2019 oproti júlu 2018 vzrástla priemerná mesačná mzda vo všetkých odvetviach, zamestnanosť sa znížila v priemysle, veľkoobchode a v maloobchode a tržby za vlastné výkony a tovar klesli v priemysle, stavebníctve a v maloobchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.09.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v júli 2019

Nové objednávky v priemysle v júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 klesli v stálych cenách o 6,1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.09.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v auguste 2019

V auguste 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,8 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,4 % a čistá inflácia hodnotu 1,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.09.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2019

Spotrebiteľské ceny sa v auguste 2019 oproti augustu 2018 v úhrne zvýšili o 2,8 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.09.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 36. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 36. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 35. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Klesli ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.


Publikácie

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019

16.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019

Publikácia je zameraná na analýzu vývoja vybraných makroekonomických, úsekových a odvetvových ukazovateľov.

SR v cislach_SK_2019_60x85

16.09.2019 | Informačno propagačná publikácia | Súborné produkty | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Slovenská republika v číslach 2019

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska...

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

13.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 6/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Júl 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

11.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 6/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty