Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustračný obrázok/illustrative image

21.06.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 24. týždeň 2024

Začiatok letnej sezóny zastavil viactýždňový pokles cien benzínu 95 a motorovej nafty. Prémiový benzín pokračoval v zlacňovaní už ôsmy týždeň za sebou. Aktuálne ceny benzínov boli rovnaké ako pred rokom, nafta bola mierne drahšia.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.06.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2024

Medziročná inflácia meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien podľa európskej harmonizovanej metodiky dosiahla v máji 2024 hodnotu 2,6 %, čo bolo o 0,2 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v apríli 2024.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.06.2024 Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v apríli 2024

Hodnota nových objednávok v priemysle v apríli 2024 medziročne stúpla o 5,7 % a dosiahla objem 5,83 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa nové objednávky medzimesačne zvýšili o 13 %.

Ilustračný obrázok/illustrative image

14.06.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v máji 2024

Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v máji vzrástli medzimesačne o 0,1 %. Medziročná inflácia po roku nepretržitého spomaľovania nepatrne poskočila a dosiahla hodnotu 2,2 %.

Ilustračný obrázok/illustrative image

14.06.2024 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 23. týždeň 2024

Pokles cien pohonných látok sa nezastavil. Benzín 95 a nafta klesali piaty týždeň za sebou. Lacnejšie sa predával aj prémiový benzín 98, liter za 1,80 eura. Pohonné látky boli v medziročnom porovnaní drahšie v priemere o 2 % s výnimkou benzínu 95.


Publikácie

Ilustračný obrázok

20.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Štatistický úrad SR

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda).

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2024

Stav hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách

Ilustračný obrázok

03.06.2024 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Štatistický úrad SR | Priemysel

Ročenka priemyslu SR 2023

Ročenka priemyslu SR 2023

Obrázok

31.05.2024 | Informačno propagačná publikácia | Ročne | Štatistický úrad SR | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov

SODB pre najmenších

Publikácia má za cieľ najmladším čitateľom hravou formou priblížiť výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty