Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu Štatistického úradu SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

28.02.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2023

Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie vo 4. štvrťroku 2023

 
28.02.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
4. štvrťrok 2023

Indexy cien v trhových službách vo 4. štvrťroku 2023

 
28.02.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
január 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v januári 2024

 
28.02.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
február 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku vo februári 2024

 
01.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
8. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 8. týždeň 2024

 
04.03.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok a rok 2023

Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2023

 
04.03.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
4. štvrťrok a rok 2023

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku a za rok 2023

 
04.03.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok a rok 2023

Zamestnanosť vo 4. štvrťroku a za rok 2023

 
05.03.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
4. štvrťrok a rok 2023

Výstavba bytov vo 4. štvrťroku a za rok 2023

 
06.03.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
31. december 2023

Stav obyvateľstva v SR k 31. decembru 2023

 
06.03.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
január 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2024

 
07.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok a rok 2023

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2023

 
07.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok a rok 2023

Tvorba hrubého fixného kapitálu vo 4. štvrťroku a za rok 2023

 
08.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
9. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 9. týždeň 2024

 
08.03.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2024

Priemyselná produkcia v januári 2024

 
08.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2024 a rok 2023

Zahraničný obchod – predbežné údaje za január 2024 a podrobné údaje za rok 2023

 
12.03.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
január 2024

Stavebná produkcia v januári 2024

 
13.03.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
január 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2024

 
14.03.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2024

 
14.03.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2024

 
15.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vo feruári 2024

 
15.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
10. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 10. týždeň 2024

 
18.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo ferbuári 2024

 
18.03.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2024

Nové objednávky v priemysle v januári 2024

 
22.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
11. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 11. týždeň 2024

 
27.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v marci 2024

 
28.03.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
rok 2023

Demografia – počet zomretých a príčiny úmrtí v SR za rok 2023

 
28.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére vo ferbuári 2024

 
28.03.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
12. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 12. týždeň 2024

 
05.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
13. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 13. týždeň 2024

 
05.04.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
február 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v februári 2024

 
09.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2024

Zahraničný obchod – predbežné údaje za február a podrobné údaje za január 2024

 
10.04.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2024

Priemyselná produkcia vo februári 2024

 
11.04.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
február 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR vo februári 2024

 
11.04.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
február 2024

Stavebná produkcia vo februári 2024

 
12.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
14. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 14. týždeň 2024

 
12.04.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2024

 
12.04.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2024

 
15.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v marci 2024

 
16.04.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2024

Nové objednávky v priemysle vo februári 2024

 
17.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2024

 
19.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
rok 2023

Deficit a dlh verejných financií SR za rok 2023

 
19.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
15. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 15. týždeň 2024

 
26.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v marci 2024

 
26.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
16. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 16. týždeň 2024

 
29.04.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v apríli 2024

 
03.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
17. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 17. týždeň 2024

 
07.05.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
marec 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2024

 
09.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2024

Zahraničný obchod - predbežné údaje za marec a podrobné údaje za dva mesiace roka 2024

 
10.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
18. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 18. týždeň 2024

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia