Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu Štatistického úradu SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

27.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v apríli 2024

 
28.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v apríli 2024

 
29.05.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
k 31. marcu 2024

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2024

 
30.05.2024
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
1. štvrťrok 2024

Nákladná a osobná doprava v 1. štvrťroku 2024

 
30.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v máji 2024

 
31.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2024

Indexy cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2024

 
31.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2024

Indexy cien v trhových službách v 1. štvrťroku 2024

 
31.05.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
21. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 21. týždeň 2024

 
04.06.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2024

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

 
04.06.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
1. štvrťrok 2024

Priemerná mesačná mzda v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024

 
04.06.2024
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2024

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2024

 
05.06.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
1. štvrťrok 2024

Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2024

 
06.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2024

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2024

 
06.06.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
apríl 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2024

 
07.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
22. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 22. týždeň 2024

 
07.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
apríl 2024

Zahraničný obchod – predbežné údaje za apríl a podrobné údaje za tri mesiace roka 2024

 
10.06.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2024

Priemyselná produkcia v apríli 2024

 
11.06.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
apríl 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v apríli 2024

 
12.06.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
apríl 2024

Stavebná produkcia v apríli 2024

 
13.06.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v apríli 2024

 
13.06.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
apríl 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v apríli 2024

 
14.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v máji 2024

 
14.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
23. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 23. týždeň 2024

 
17.06.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2024

Nové objednávky v priemysle v apríli 2024

 
18.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2024

 
21.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
24. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 24. týždeň 2024

 
26.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v máji 2024

 
27.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
jún 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júni 2024

 
28.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
máj 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v máji 2024

 
28.06.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
25. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 25. týždeň 2024

 
04.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
26. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 26. týždeň 2024

 
04.07.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
máj 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2024

 
08.07.2024
Odvetvové štatistiky | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov
20. jún 2024

Odhad úrody k 20. júnu 2024

 
09.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2024

Zahraničný obchod – predbežné údaje za máj a podrobné údaje za štyri mesiace roka 2024

 
10.07.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2024

Priemyselná produkcia v máji 2024

 
11.07.2024
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
máj 2024

Stavebná produkcia v máji 2024

 
12.07.2024
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
máj 2024

Cestovný ruch v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2024

 
12.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
27. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 27. týždeň 2024

 
12.07.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2024

 
12.07.2024
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
máj 2024

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2024

 
15.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien v júni 2024

 
16.07.2024
Odvetvové štatistiky | Priemysel
máj 2024

Nové objednávky v priemysle v máji 2024

 
17.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2024

 
19.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
28. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 28. týždeň 2024

 
26.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Indexy cien vo výrobnej sfére v júni 2024

 
26.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2024

Inflácia – indexy spotrebiteľských cien vybraných sociálnych skupín v júni 2024

 
26.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
29. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 29. týždeň 2024

 
30.07.2024
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2024

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2024

 
02.08.2024
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
30. týždeň 2024

Priemerné ceny pohonných látok v SR – 30. týždeň 2024

 
06.08.2024
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
jún 2024

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2024

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia