Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

22.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
41. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2021

 
22.10.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
august 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v auguste 2021

 
28.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2021

 
28.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v októbri 2021

 
28.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v októbri 2021

 
28.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2021

Konjunkturálny prieskum v službách v októbri 2021

 
28.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2021

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v októbri 2021

 
28.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2021

Spotrebiteľská atmosféra v októbri 2021

 
28.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2021

 
29.10.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
42. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2021

 
05.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
43. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 43. týždeň 2021

 
05.11.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
september 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2021

 
09.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
august 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v auguste a za osem mesiacov roku 2021

 
09.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
september 2021

Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021

 
10.11.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
september 2021

Priemyselná produkcia v septembri 2021

 
10.11.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
september 2021

Stavebná produkcia v septembri 2021

 
11.11.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
september 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2021

 
11.11.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
september 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2021

 
12.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
44. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 44. týždeň 2021

 
12.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v októbri 2021

 
12.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2021

Vývoj spotrebiteľských cien v októbri 2021

 
15.11.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
september 2021

Nové objednávky v priemysle v septembri 2021

 
16.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2021

 
16.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2021

 
19.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
45. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2021

 
24.11.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
september 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2021

 
26.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
46. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 46. týždeň 2021

 
26.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v službách 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v novembri 2021

 
30.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2021

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2021

 
30.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2021

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
3. štvrťrok 2021

Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2021

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2021

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
3. štvrťrok 2021

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
47. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 47. týždeň 2021

 
03.12.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
október 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2021

 
03.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2021

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
3. štvrťrok 2021

Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2021

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

 
09.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
september 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021

 
09.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
október 2021

Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2021

 
10.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
48. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2021

 
10.12.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
október 2021

Priemyselná produkcia v októbri 2021

 
10.12.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
október 2021

Stavebná produkcia v októbri 2021

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia