Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

28.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v marci 2019

 
28.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2019

Konjunkturálny prieskum v obchode v marci 2019

 
28.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2019

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2019

 
28.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2019

Konjunkturálny prieskum v službách v marci 2019

 
28.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2019

 
28.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2019

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v marci 2019

 
28.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére vo februári 2019

 
29.03.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
12. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 12. týždeň 2019

 
03.04.2019
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
február 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode vo februári 2019

 
05.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
13. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 13. týždeň 2019

 
09.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v januári 2019

 
09.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2019

Vývoj zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2019

 
10.04.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2019

Priemyselná produkcia vo februári 2019

 
10.04.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
február 2019

Stavebná produkcia vo februári 2019

 
12.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
14. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 14. týždeň 2019

 
12.04.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2019

 
12.04.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2019

 
15.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v marci 2019

 
15.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v marci 2019

 
16.04.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2019

Nové objednávky v priemysle vo februári 2019

 
17.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2019

 
17.04.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2019

Vývoj hospodárstva SR vo februári a za dva mesiace roku 2019

 
18.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2019

 
26.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
16. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 16. týždeň 2019

 
26.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2019

 
29.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v apríli 2019

 
29.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2019

Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2019

 
29.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2019

Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2019

 
29.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2019

Konjunkturálny prieskum v službách v apríli 2019

 
29.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2019

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v apríli 2019

 
29.04.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2019

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v apríli 2019

 
03.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
17. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 17. týždeň 2019

 
06.05.2019
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
marec 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2019

 
09.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2019

 
09.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2019

Vývoj zahraničného obchodu v marci a za tri mesiace roku 2019

 
10.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
18. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2019

 
10.05.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 2019

Priemyselná produkcia v marci 2019

 
10.05.2019
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
marec 2019

Stavebná produkcia v marci 2019

 
10.05.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2019

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2019

 
10.05.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2019

 
15.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2019

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2019

 
15.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2019

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v arpíli 2019

 
15.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v apríli 2019

 
16.05.2019
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 219

Nové objednávky v priemysle v marci 2019

 
17.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2019

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2019

 
17.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
19. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2019

 
17.05.2019
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2019

Vývoj hospodárstva SR v marci a za tri mesiace roku 2019

 
24.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
20. týždeň 2019

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2019

 
28.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2019

Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2019

 
29.05.2019
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2019

Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2019

 
/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia