Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

05.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2020

Finančné hospodárenie korporácií vo 4. štvrťroku 2020

 
05.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2020

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku 2020

 
05.03.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4.švrťrok 2020

Nezamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020

 
05.03.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
4. štvrťrok 2020

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva vo 4. štvrťroku 2020

 
05.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
8. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 8. týždeň 2021

 
05.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
4. štvrťrok 2020

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2020

 
05.03.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
4. štvrťrok 2020

Výstavba bytov vo 4. štvrťroku 2020

 
05.03.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
4. štvrťrok 2020

Zamestnanosť vo 4. štvrťroku 2020

 
10.03.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2021

Priemyselná produkcia v januári 2021

 
10.03.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
január 2021

Stavebná produkcia v januári 2021

 
11.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
december 2020

Podrobné údaje zahraničného obchodu v decembri a za rok 2020

 
11.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2021

Vývoj zahraničného obchodu v januári 2021

 
12.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
9. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 9. týždeň 2021

 
12.03.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v januári 2021

 
12.03.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
január 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v januári 2021

 
15.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie vo februári 2021

 
15.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2021

Vývoj spotrebiteľských cien vo februári 2021

 
16.03.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
január 2021

Nové objednávky v priemysle v januári 2021

 
17.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien vo februári 2021

 
19.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
10. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 10. týždeň 2021

 
23.03.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
január 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v januári 2021

 
26.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
11. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 11. týždeň 2021

 
26.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
február 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére vo februári 2021

 
30.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v marci 2021

 
30.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v marci 2021

 
30.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2021

 
30.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2021

Konjunkturálny prieskum v službách v marci 2021

 
30.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2021

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2021

 
30.03.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
marec 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v marci 2021

 
01.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
12. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 12. týždeň 2021

 
08.04.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
február 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode vo februári 2021

 
09.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
január 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v januári 2021

 
09.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
13. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 13. týždeň 2021

 
09.04.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2021

Priemyselná produkcia vo februári 2021

 
09.04.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
február 2021

Stavebná produkcia vo februári 2021

 
09.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2021

Vývoj zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2021

 
12.04.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2021

 
12.04.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2021

 
14.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v marci 2021

 
14.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2021

Vývoj spotrebiteľských cien v marci 2021

 
15.04.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2021

Nové objednávky v priemysle vo februári 2021

 
16.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2021

 
16.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
14. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 14. týždeň 2021

 
23.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
15. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 15. týždeň 2021

 
23.04.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
február 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR vo februári 2021

 
28.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2021

 
29.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v apríli 2021

 
29.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v apríli 2021

 
29.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v apríli 2021

 
29.04.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2021

Konjunkturálny prieskum v službách v apríli 2021

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia