Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike

Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike

Posledná aktualizácia: 21.12.2018
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 20.12.2018

ŠÚSR zhodnotil cestovný ruch v ekonomike SR za rok 2016

Priamy hrubý domáci produkt odvetví cestovného ruchu v roku 2016 dosiahol 2,27 mld. EUR, čo predstavovalo 2,85 % podiel na hrubom domácom produkte (HDP) ekonomiky SR.

Medziročne sa tento ukazovateľ v absolútnom vyjadrení zvýšil o 5,1 % ako vyplýva z najnovších údajov Štatistického úradu SR spracovaných v rámci SATELITNÉHO ÚČTU CESTOVNÉHO RUCHU a to za rok 2016.

Satelitný účet CR poskytuje odbornej verejnosti podrobnejšie údaje o ekonomickej výkonnosti odvetvia cestovného ruchu, jeho podiele a vplyve na ekonomiku krajiny. K predošlým rokom tak pribudli dôležité čísla za rok 2016, ktoré pomenúvajú celkový výkon odvetvia cestovného ruchu.

V roku 2016 priama hrubá pridaná hodnota cestovného ruchu dosiahla 1,85 mld. EUR (podiel 2,56 % na pridanej hodnote ekonomiky SR) a v absolútnom vyjadrení medziročne vzrástla o 5,7 %.

Tretí dôležitý ukazovateľ -  hrubá pridaná hodnota odvetví cestovného ruchu dosiahla hodnotu 7,81 mld. EUR (10,84 % podiel na pridanej hodnote ekonomiky SR).

Satelitný účet SR je súbor súhrnných a medzinárodne porovnateľných údajov charakterizujúcich odvetvia cestovného ruchu a na Slovensku sa spracúva od roku 2005.

Výstupy sú spracované v súhrnnej správe a v 21 prehľadných tabuľkách dostupných na požiadanie, ktoré môžete získať na info@statistics.sk.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail