Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2021
Print Mail TW FB WA

Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2021

Posledná aktualizácia: 30.08.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 30.08.2021
Indikátor dôvery v obchode sa v auguste 2021 zmenil iba veľmi mierne a vzrástol na hodnotu 27,3 (rast o 1 p. b.). Respondenti hodnotia súčasnú situácia za primeranú aj vzhľadom na uvoľňujúce sa proticovidové opatrenia, ale zároveň sú ešte stále opatrní v hodnotení budúceho vývoja.

Názory respondentov na trend podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace sa v auguste presúvali z pozitívnych do neutrálnych hodnotení, ako rastúci ho označilo 51 % respondentov (neutrálne hodnotilo súčasnú situáciu 44 % respondentov). Po očistení údajov od vplyvu sezónnosti sa saldo (41) znížilo v porovnaní s júlom o 4 p. b. Pozitívne hodnotenia (vážené tržbami) prevládajú najmä v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach a v maloobchode s pohonnými hmotami. Pozitívne trendy prevládajú v podnikoch s počtom zamestnancov 20 až 49, v Trnavskom a Žilinskom kraji. Stav zásob tovarov (-4) hodnotí až 93 % respondentov ako primerané sezóne.

Úroveň hodnotenia požiadaviek na dodávateľov naďalej rástla a po sezónnom očistení dosiahla hodnotu 47 (rast o 11 p. b.). Zvýšené požiadavky na dodávateľov očakávajú najmä respondenti v maloobchode s pohonnými hmotami a s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach. Optimizmus v hodnotení požiadaviek na dodávateľov sa prejavil tiež v podnikoch s počtom zamestnancov 100 a viac a z regiónov najmä v Bratislavskom a Nitrianskom kraji.

Očakávania podnikateľských aktivít na najbližšie tri mesiace sa zvyšujú veľmi opatrne. Respondenti naďalej čakajú ako sa vyvinie situácia s ďalšou vlnou pandémie a sú opatrní v hodnoteniach budúceho vývoja aj pre rastúce ceny surovín, ktoré sa môžu premietnuť do cien tovarov. Sezónne očistené saldo (37) je vyššie o 3 p. b. Väčšina respondentov (51 %) očakáva zvýšenie podnikateľských aktivít, 44 % respondentov predpokladá stabilnú situáciu. Vyššie očakávania predpokladajú respondenti v maloobchode s ostatným tovarom v špecializovaných predajniach a obchodníci z Bratislavského kraja.

Názory v oblasti zamestnanosti sú mierne optimistické. O 2 p. b. sa zvýšil podiel podnikov očakávajúcich rast zamestnanosti (23 %). Sezónne očistené saldo vzrástlo na hodnotu 10. Rast počtu zamestnancov očakávajú podniky v maloobchode v nešpecializovaných predajniach, podniky s počtom zamestnancov 100 a viac a v Bratislavskom kraji.

Hodnotenie očakávaného vývoja cien sa oproti predchádzajúcemu mesiacu opäť zmenilo, ale v opačnom smere, teda respondenti sú optimistickejší v názore na rast cien tovarov. Sezónne očistené saldo (31) kleslo o 10 p. b. Vyšší rast cien ako v júli predpokladajú najmä respondenti v maloobchode s tovarom pre kultúru a rekreáciu v špecializovaných predajniach, v podnikoch s počtom zamestnancov od 50 do 99, a v Prešovskom kraji.


Poznámka: V auguste 2021 sa prieskumu zúčastnilo 345 respondentov, ktorí reprezentujú všetky typy obchodných prevádzok. Hodnoty indikátora dôvery v obchode a sáld sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú optimistické), pričom saldo zásob tovarov sa interpretuje opačne. Indikátor dôvery a saldá na republikovej úrovni sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail