Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v decembri 2019

Priemyselná produkcia v decembri 2019

Posledná aktualizácia: 10.02.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.02.2020

Priemyselná produkcia (PP) v decembri 2019 klesla piaty mesiac po sebe, oproti decembru 2018 sa znížila o 7,1 %. Vývoj podľa sekcií SK NACE Rev. 2 ovplyvnil pokles v priemyselnej výrobe o 8,5 % a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 1,9 % a rast v ťažbe a dobývaní o 9,7 %.

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom poklese produkcie, najvýznamnejšie zníženie zaznamenali výroba dopravných prostriedkov o 11 %, výroba kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 15,2 %, výroba výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 15,9 %, výroba počítačových, elektronických a optických výrobkov o 21,9 % a výroba drevených a papierových výrobkov, tlač o 8,9 %. Celkovú produkciu ovplyvnil rast len vo výrobe elektrických zariadení o 23,3 % a v ťažbe a dobývaní o 9,7 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa v porovnaní s decembrom 2018 znížila výroba predmetov dlhodobej spotreby o 24,7 %, produkcia predmetov krátkodobej spotreby o 8,6 %, produkcia investičných prostriedkov o 7,9 %, výroba pre medzispotrebu o 6,4 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 2,3 %.

Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia v decembri 2019 oproti novembru 2019 znížila o 1,4 %.

Od začiatku roka 2019 vzrástla PP medziročne o 0,4 %, v tom v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,6 % a v ťažbe a dobývaní o 5,2 %. Produkcia klesla v priemyselnej výrobe o 0,4 %. 

Zo špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví, ktoré sa najviac podieľali na celkovom raste produkcie, bolo najvýznamnejšie zvýšenie vo výrobe elektrických zariadení o 21,6 %, výrobe strojov a zariadení inde nezaradených o 12,2 %, dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu o 5,6 %, výrobe dopravných prostriedkov o 1,9 % a vo výrobe potravín, nápojov a tabakových výrobkov o 5,4 %. Produkcia klesla hlavne vo výrobe kovov a kovových konštrukcií okrem strojov a zariadení o 12,7 %, výrobe výrobkov z gumy a plastu a ostatných nekovových minerálnych výrobkov o 7,9 %, výrobe textilu, odevov, kože a kožených výrobkov o 11,6 %, výrobe koksu a rafinovaných ropných produktov o 7,8 % a vo výrobe počítačových, elektronických a optických výrobkov o 5,1 %.

Podľa hlavných priemyselných zoskupení sa zvýšila produkcia investičných prostriedkov o 4,6 % a produkcia súvisiaca s energetikou o 2,8 %. Nižšia bola výroba predmetov dlhodobej spotreby o 8,8 %, výroba pre medzispotrebu o 4,1 % a výroba predmetov krátkodobej spotreby o 0,1 %.


Poznámka: predbežné údaje; priemyselná produkcia vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu. Počet pracovných dní bol v porovnaní s rovnakým obdobím roka 2018 v decembri 2019 vyšší o 1 deň a od začiatku roka 2019 zhodný.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v decembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail