Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Slovensko v štatistikách

Slovensko v štatistikách

Posledná aktualizácia: 22.06.2020 | Počet zobrazení: 37584

Moja obec v štatistikách

Predstavujeme vám obce v novej podobe. Vybrané štatistické ukazovatele o vašej obci sme obohatili o vizuálny rozmer. Jednoduchou, ľahko čitateľnou a príťažlivou formou vám chceme prezentovať zaujímavé číselné údaje z vybraných štatistických oblastí, ktoré sú dostupné na najnižšej územnej úrovni.

Štatistické ukazovatele sú zobrazené v grafoch. Okrem voľby územného parametra, ktorý umožňuje výber ktorejkoľvek slovenskej obce, je možné sledovať aj ich vývoj v časovom horizonte posledných 20 rokov.

MOJA OBEC
v štatistikách

AKO ŽIJEME?
v štatistikách

Koľko nás žije na Slovensku?

Predstavujeme vám interaktívnu vekovú štruktúru obyvateľstva, ktorá umožňuje jednoduché porovnanie zloženia populácie podľa pohlavia a veku v jednotlivých rokoch na Slovensku až do najnižšej územnej úrovne.

Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií rozdelených na mužov a ženy je zobrazené jednoduchou grafickou formou. Voľba územného parametra umožňuje výber úrovne Slovenskej republiky, kraja, okresu či jednotlivých obcí. Údaje za územie Slovenska sú k dispozícii už od roku 1945. Na nižšej územnej úrovni je možné zobraziť informácie od roku 1996.

Koľko nás žije
na Slovensku?

Animácie

Vyberáme z geografie Slovenska

Animácia približuje základné geografické a demografické informácie o Slovensku.


/wps/portal/ext/products/visual/slovstat Slovensko v štatistikách Z6_VLP8BB1A0GG1F0QEADGA3O3UP2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Digitálne produkty /Slovensko v štatistikách