Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2023
Print Mail TW FB WA

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2023

Posledná aktualizácia: 10.11.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 10.11.2023

Väčšina produkčných odvetví v septembri zvyšovala mzdy, ale znižovala zamestnanosť

Rast reálnych miezd si aj v septembri 2023 udržalo až v 7 z 10 sledovaných sektorov. Medziročne si najviac prilepšili zamestnanci v maloobchode. Vo väčšine odvetví naďalej pokračoval pokles zamestnanosti, najvýraznejšie vo veľkoobchode.

Priemerná nominálna mesačná mzda1) v septembri 2023 medziročne rástla vo všetkých 10 mesačne sledovaných odvetviach. Najviac, o 16,2 % sa zvýšili mzdy v maloobchode na 1 135 eur. Dvojciferným tempom rástli mzdy zamestnancov aj v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 13,1 % na  710 eur a vo vybraných trhových službách o 11,9 % na 1 390 eur. Nárast miezd v ostatných vybraných odvetviach sa pohyboval od 6,7 % v informáciách a komunikácii, kde septembrová priemerná mzda zodpovedala 2 345 eurám, do 9,1 % vo veľkoobchode s priemernou mzdou vo výške1 409 eur. 

Septembrové mzdy vo väčšine sledovaných odvetví odolali inflácii, teda medziročne reálne vzrástli. Najvýraznejšie, o 7,4 % sa zvýšili v maloobchode, úroveň rastu o 3 % prekročili vo v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev a vo vybraných trhových službách. V sektore dopravy zostali na úrovni septembra 2022. Reálne nižšie zárobky o 1,4 % dostali zamestnanci v informáciách a komunikácii a tiež v priemysle, kde reálne mzdy poklesli medziročne o 0,7 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (101 kB), alebo vo formáte PNG (99 kB).


V súhrne za deväť mesiacov roka 2023 nominálna mesačná mzda vzrástla vo všetkých 10 sledovaných odvetviach, dvojciferne až v 7 z nich. Najviac sa zvýšila v odvetviach s nízkymi zárobkami: v ubytovaní o 15,1 % na 1 068 eur, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 14 % na 699 eur a v stavebníctve o 13,2 % na 1 008 eur.

Reálne mzdy sa od začiatku roka zvýšili o 2,8 % v ubytovaní, do 2 % v  činnostiach reštaurácii a pohostinstiev, v stavebníctve a aj vo vybraných trhových službách. V ostatných odvetviach reálne mzdy medziročne klesli.

Medziročný vývoj zamestnanosti

Až 7 z 10 sledovaných produkčných odvetví zaznamenalo v septembri 2023 pokles zamestnanosti2). V najväčšom zamestnávateľskom odvetví – v priemysle3) ubudlo medziročne 0,7 % zamestnancov, pričom zamestnanosť v tomto odvetví klesá už 19 mesiacov s výnimkou tohtoročného marca. Z ďalších zamestnávateľsky významnejších odvetví k redukcii pracovnej sily prišlo aj vo vybraných trhových službách a v maloobchode. Najvýraznejší medziročný úbytok zamestnancov o 4,6 % evidoval veľkoobchod.

Z väčších odvetví si rastúci trend zamestnanosti udržalo stavebníctvo o 1,3 %, z menších  informácie a komunikácia o 3,2 % a predaj a oprava motorových vozidiel o 3,3 %.

V súhrne od začiatku roka 2023 sa počet zamestnancov medziročne zvýšil len v 4 z 10 sledovaných odvetví, a to v stavebníctve, ubytovaní, informáciách a komunikácii a v predaji a oprave motorových vozidiel.

Poznámka: Údaje o zamestnanosti a mzdách sú získavané z mesačných podnikových zisťovaní a sú predbežné.

 • 1) mzdy sú bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov
 • 2) zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia
 • 3) Štatistický úrad SR upozorňuje používateľov, že spolu so zverejnením údajov za jún 2023 realizoval revíziu hodnôt za odvetvia priemysel ako aj doprava a skladovanie (od roku 2008) na základe dodania nových údajov a priznania chyby od spravodajských jednotiek v jednom odvetví

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

 

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail