Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií Archív
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.04.2022 | Stavebníctvo | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Február 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

 
Konjunkturálne prieskumy

11.04.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy – Marec 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Ilustračný obrázok

31.03.2022 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2021

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov v Slovenskej republike v roku 2021.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

31.03.2022 | Zahraničný obchod | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 12/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

30.03.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín 2021

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných...

 
Súpis hospodárskych zvierat

30.03.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2021

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

 
Ilustračný obrázok

18.03.2022 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2021

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda),...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.03.2022 | Stavebníctvo | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Január 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

11.03.2022 | Priemysel | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2021

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2021.

 
Konjunkturálne prieskumy

10.03.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy – Február 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie/publicationsArchive Katalóg publikácií Archív Z6_Q7I8BB1A0OC9E0IJH6A47E1487 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Archív publikácií