Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ Archív
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.04.2021 | Národné účty |

Deficit verejných financií v roku 2020 na Slovensku dosiahol 6,16 % HDP

ŠÚ SR zverejňuje Správu o deficite a dlhu SR, ktorá obsahuje polodefinitívny výsledok hospodárenia sektora verejnej správy SR za rok 2020 a uvádza spresnené dáta za ostatné roky časového obdobia 2017 – 2021.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2021

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v marci 2021 hodnotu 1,5 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 14. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 14. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 13. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a CNG. Klesli ceny LPG a motorovej nafty.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.04.2021 | Priemysel |

Nové objednávky v priemysle vo februári 2021

Nové objednávky v priemysle vo februári 2021 v porovnaní s februárom 2020 sa zvýšili v stálych cenách o 4,6 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj spotrebiteľských cien v marci 2021

Inflácia v marci vzrástla na 1,4 %, zdraželi najmä palivá a tabakové výrobky po úprave dane.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.04.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v marci 2021

V marci 2021 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,4 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,6 % a čistá inflácia hodnotu 2,3 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.04.2021 | Súhrná štatistika |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2021

Tržby vo februári 2021 rástli len v priemysle, v ostatných odvetviach pretrvával pokles, najvýraznejší v stavebníctve.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

12.04.2021 | Súhrná štatistika |

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2021

Zamestnanosť vo februári klesla vo väčšine odvetví, priaznivejší bol vývoj mzdy, pod úrovňou roka 2020 boli len tri odvetvia.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.04.2021 | Priemysel |

Priemyselná produkcia vo februári 2021

Priemyselná produkcia vo februári 2021 opäť medziročne mierne vzrástla, a to o 1 %

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.04.2021 | Zahraničný obchod |

Vývoj zahraničného obchodu vo februári a za dva mesiace roku 2021

Výraznejšiu prevahu vývozu nad dovozom vo februári 2021 už desiaty mesiac po sebe potiahol najmä vývoz áut.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/informationmessages/informationMessagesArchive Katalóg informatívnych správ Archív Z6_Q7I8BB1A0OC9E0IJH6A47E1OV1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Archív