Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg informatívnych správ Archív
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.12.2018 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 50. týždeň 2018

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 50. týždni 2018 v porovnaní s cenami v 49. týždni 2018 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny natural 98 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.12.2018 | Cestovný ruch |

Satelitný účet cestovného ruchu v Slovenskej republike

Priamy hrubý domáci produkt odvetví cestovného ruchu v roku 2016 dosiahol 2,27 mld. EUR, čo predstavovalo 2,85 % podiel na hrubom domácom produkte (HDP) ekonomiky SR.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.12.2018 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2018

V novembri 2018 pokračoval medziročný rast cien priemyselných výrobcov pre tuzemsko, export, stavebných prác a cien stavebných materiálov. Klesli ceny poľnohospodárskych výrobkov .

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.12.2018 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2018

V novembri 2018 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.12.2018 | Súhrná štatistika |

Vývoj hospodárstva SR v októbri a za desať mesiacov roku 2018

V októbri 2018 medziročne vzrástla zamestnanosť aj priemerná nominálna mesačná mzda vo všetkých odvetviach, tržby za vlastné výkony a tovar klesli len v ubytovaní.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.12.2018 | Priemysel |

Nové objednávky v priemysle v októbri 2018

Nové objednávky v priemysle v októbri 2018 v porovnaní so októbrom 2017 vzrástli v stálych cenách o 20,2 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.12.2018 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2018

V novembri 2018 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,1 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,2 % a čistá inflácia hodnotu 2,5 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.12.2018 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2018

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 49. týždni 2018 v porovnaní s cenami v 48. týždni 2018 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Vzrástli ceny natural 98 oktánového benzínu. Ceny CNG sa nezmenili.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.12.2018 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík |

Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2018

Spotrebiteľské ceny sa v novembri 2018 oproti novembru 2017 v úhrne zvýšili o 2,1 %.

 
Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.12.2018 | Súhrná štatistika |

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2018

V októbri 2018 sa tržby za vlastné výkony a tovar medziročne zvýšili vo všetkých odvetviach s výnimkou ubytovania.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/informationmessages/informationMessagesArchive Katalóg informatívnych správ Archív Z6_Q7I8BB1A0OC9E0IJH6A47E1OV1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Archív