Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

14.02.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 11/2018

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.02.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, December 2018

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

12.02.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 11/2018

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

 
Aktuálne údaje o doprave

11.02.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 12/2018

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2,...

 
Konjunkturálne prieskumy

04.02.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Január 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016

31.01.2019 | Sociálna ochrana | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Sociálna ochrana v Slovenskej republike v roku 2016 (podľa metodiky ESSPROS)

Analýza príjmov a výdavkov na sociálnu ochranu a údajov o poberateľoch dôchodkov v Slovenskej republike v roku 2016.

 
Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2018 / Regional statistical yearbook of Slovakia 2018

31.01.2019 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Štatistická ročenka regiónov Slovenska 2018

Publikácia poskytuje bohatý informačný zdroj údajov za regióny Slovenska.

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

31.01.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 12/2018

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.01.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 12 / 2018

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR - časové rady  2000 - 2017

28.01.2019 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR - časové rady 2000 - 2017

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR podľa Klasifikácie produkcie a Klasifikácie stavieb...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií