Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

18.01.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 10/2018

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

18.01.2019 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2018

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.01.2019 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3.štvrťrok 2018

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2018.

 
Aktuálne údaje o doprave

14.01.2019 | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2018

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.01.2019 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2018

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

 
Konjunkturálne prieskumy

11.01.2019 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - December 2018

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

03.01.2019 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 10/2018

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

 

27.12.2018 | Informačná spoločnosť | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológií v domácnostiach 2018

Výsledky zo zisťovania IKT v domácnostiach a u jednotlivcov. Účelom publikácie je poskytnúť ucelený súbor údajov o využívaní IKT.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

21.12.2018 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 11 / 2018

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Spotreba potravín v SR/FOOD CONSUMPTION IN THE SR

20.12.2018 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotreba potravín v SR v roku 2017

Spotreba potravín a nápojov na obyvateľa v SR v roku 2017.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií