Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

28.06.2024 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Štatistika v súvislostiach – Hlavné trendy populačného vývoja v SR, 2023

Hlavné trendy populačného vývoja na Slovensku od roku 1993 do roku 2023. Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

 
Ilustračný obrázok

20.06.2024 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2024

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda).

 
Štruktúra miezd v Slovenskej republike

28.06.2024 | Náklady práce | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štruktúra miezd v SR za rok 2023

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2024 | Priemysel | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1. štvrťrok 2024.

 
Obrázok

31.05.2024 | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

SODB pre najmenších

Publikácia má za cieľ najmladším čitateľom hravou formou priblížiť výsledky Sčítania obyvateľov, domov a bytov 2021.

 
Ilustračný obrázok

31.05.2024 | Príjmy a spotreba | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

EU SILC 2023 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia obsahuje dáta zo zisťovania o príjmoch a chudobe EU SILC 2023.

 
Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike (Pramenné dielo)

29.05.2024 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2023 (Pramenné dielo)

Výsledky pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2023 z podrobného spracovania štatistických hlásení radu OBYV.

 
Ilustračný obrázok

03.06.2024 | Priemysel | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Ročenka priemyslu SR 2023

Ročenka priemyslu SR 2023

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

07.06.2024 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 1. štvrťrok 2024

Stav hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotnostných jednotkách

 
Ilustračný obrázok

20.05.2024 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotrebiteľský barometer II./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií