Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.07.2021 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 4/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.07.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 6 / 2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

 
Ilustračný obrázok

27.07.2021 | Príjmy a spotreba | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia „EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“ poskytuje prehľad o základných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia...

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

28.07.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 6/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.07.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 6/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane a samostatne podľa hlavných priemyselných zoskupení.

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

23.07.2021 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 5/2021

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

26.07.2021 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 2. štvrťrok 2021

Indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien vybraných materiálov ...

 
Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

30.07.2021 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2020

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

30.07.2021 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1.štvrťrok 2021

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2021.

 
Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

16.07.2021 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20.5.2021

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií