Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok/Illustrative image

04.08.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Integrované zisťovanie fariem 2020 - komplexné výsledky

Údaje o počte a štruktúre fariem, využití pôdy, počte zvierat podľa druhov, štruktúre pracovných síl, ekologickom hospodárení.

 
Ilustračný obrázok/Illustrative image

29.07.2022 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2022

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2022.

 
Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami

29.07.2022 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Súpis plôch osiatych poľnohospodárskymi plodinami k 20. 5. 2022

Údaje o osiatych plochách v hektároch podľa druhu plodín, triedené podľa krajov a okresov.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.07.2022 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Máj 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác,...

 
Konjunkturálne prieskumy

11.07.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Jún 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

29.07.2022 | Náklady práce | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2021

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

 
Ilustračný obrázok

17.06.2022 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda) a tabuľkové prehľady.

 
Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike (Pramenné dielo)

14.06.2022 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Pohyb obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2021 (Pramenné dielo)

Výsledky pohybu obyvateľstva v Slovenskej republike v roku 2021 z podrobného spracovania štatistických hlásení radu OBYV.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.06.2022 | Stavebníctvo | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Apríl 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.06.2022 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 1.štvrťrok 2022

Vývoj vybraných ukazovateľov (počet zamestnancov, mzdy, mzdové prostriedky, odpracované hodiny, finančné ukazovatele) v priemysle SR...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií