Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Odpadky s Slovenskej republike

01.12.2020 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Odpady v Slovenskej republike za rok 2019

V publikácii sú prezentované údaje o odpadoch (v členení na nebezpečné a ostatné) vzniknutých v rámci hospodárstva podľa druhov odpadov...

 

27.11.2020 | Veda, technika a inovácie | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka vedy a techniky v SR 2020

Štatistická ročenka vedy a techniky 2020 obsahuje výsledky štatistických zisťovaní o výskume a vývoji za uplynulých päť rokov.

 
Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2015 - 2019

27.11.2020 | Životné prostredie | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele o životnom prostredí v rokoch 2015 - 2019

Údaje o jednotlivých zložkách ŽP a ich stave, informácie o vybraných činnostiach, ktoré majú negatívny vplyv na ŽP, údaje o nákladoch...

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

30.11.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 10/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

27.11.2020 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 3. štvrťrok 2020

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotn, jednotkách.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

25.11.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 10 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 

25.11.2020 | Košický kraj | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Publikácia - údajové prehľady

Krajské mesto Košice 2019

Komplexný prehľad štatistických informácií demografického, hospodárskeho a sociálneho vývoja mesta Košice, doplnený o grafickú a obrazovú prílohu.

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.11.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 10/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.11.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 10/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

23.11.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 9/2020

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií