Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií Archív
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

28.02.2022 | Zahraničný obchod | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 11/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

24.02.2022 | Priemysel | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia 12/2021

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.12/2021

 
Spotrebiteľský barometer

18.02.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer I./január 2022

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.02.2022 | Stavebníctvo | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, December 2021

Vývoj vybraných ukazovateľov v odvetví stavebníctva: stavebná produkcia v triedeniach podľa smerov výstavby, podľa druhu prác, typov stavieb...

 
Konjunkturálne prieskumy

10.02.2022 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Konjunkturálne prieskumy - Január 2022

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

31.01.2022 | Zahraničný obchod | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 10/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

27.01.2022 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 12/2021

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.01.2022 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 3. štvrťrok 2021

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2021.

 
Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

31.01.2022 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 12/2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.01.2022 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR za 4. štvrťrok 2021

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie/publicationsArchive Katalóg publikácií Archív Z6_Q7I8BB1A0OC9E0IJH6A47E1487 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Archív publikácií