Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Registration

Registrácia používateľa

Registráciou do portálu používateľ získa prístup k elektronickým službám Štatistického úradu SR. Prostredníctvom portálu používateľ pristupuje k službám na prípravu programu štatistických zisťovaní (podanie žiadosti, pripomienkovanie). Súčasťou elektronických služieb sú aj služby orientované na poskytovanie štatistických produktov (notifikácie o zmenách, vzniku a zániku číselníkov, špecifické štatistické produkty). Každý proces definovaný službou vyžaduje splnenie jednotlivých úloh a dodanie relevantných vstupov od používateľov zúčastnených na vybavovaní danej veci.

Pre prístup k štatistickým informáciám, produktom (katalóg publikácií, číselníkov, klasifikácii),  údajom a on-line databázam (DATAcube., STATdat., Register organizácii) publikovaným na portáli nie je nutná registrácia (prihlásenie sa do portálu).

UPOZORNENIE

Táto registrácia nie je určená pre užívateľov elektronického zberu, ktorí majú povinnosť predkladať štatistické výkazy.

Registrácia používateľa internetového portálu ŠÚ SR

Registračné údaje
minimálne 6 znakov
Heslo musí obsahovať minimálne 10 znakov
Heslo musí obsahovať aspoň jedno malé písmeno
Heslo musí obsahovať aspoň jedno veľké písmeno
Heslo musí obsahovať aspoň jedno číslo
Heslo musí obsahovať aspoň jeden špeciálny znak
Povolené sú špeciálne znaky " ~ ! @ # $ % ^ & * ( ) - _ = + [ ] { } | ; : , . < > / ? "
Heslo sa nesmie zhodovať s 3 predchádzajúcimi heslami.
Upozornenie:
Ak ste menili heslo, prosím, poznačte si ho.
V prípade, že ten istý účet používajú vo Vašej spoločnosti viacerí používatelia, informujte ich, že ste zmenili heslo alebo aj e-mail.
Informácie o používateľovi
Upozornenie:
Ak si hromadne vypnete posielanie nepovinných notifikačných e-mailov, nebudete informovaní o požadovaných opravách Vašich odoslaných údajov notifikáciou.
+
Položky označené * sú povinné:

/wps/portal/ext/registration Registration Z6_Q7I8BB1A00KVA0INRE9T5G10M4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Registration