Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

31.03.2023 | Obyvateľstvo a migrácia | Štatistický úrad SR | Informačno propagačná publikácia

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2022

Základná informácia zostavená zo štatistických údajov o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti...

 
Ilustračný obrázok

28.03.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Slovenská republika a ciele udržateľného rozvoja Agendy 2030

Publikácia poskytuje komplexné kvantitatívne hodnotenie pokroku Slovenskej republiky pri dosahovaní 17 cieľov udržateľného rozvoja Agendy 2030.

 
Ilustračný obrázok

31.03.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2022

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR...

 
Ilustračný obrázok/illustrative image

31.03.2023 | Náklady práce | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2022

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

 
Ilustračný obrázok

17.03.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR vo 4. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...

 
Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

13.03.2023 | Priemysel | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 4. štvrťrok 2022.

 
Spotrebiteľský barometer

20.02.2023 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Spotrebiteľský barometer I./2023

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

31.01.2023 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2022 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2022.

 

11.01.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Informačný leták

Plagát k Štatistickej ročenke SR 2022

Informačný plagát prezentuje najvýznamnejšiu a najrozsiahlejšiu publikáciu Štatistického úradu SR Štatistickú ročenku Slovenskej republiky 2022.

 
Ilustračný obrázok

30.12.2022 | Energetika | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Energetika 2021

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií