Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vybrané tabuľky z európskej štatistiky

Vybrané tabuľky z európskej štatistiky

Posledná aktualizácia: 15.07.2019 | Počet zobrazení: 70678

Štatistický úrad SR spracováva a poskytuje vybrané štatistiky za SR aj Európskemu štatistickému úradu (Eurostat), ktorý ich spracováva za všetky krajiny EÚ a zverejňuje v databáze https://ec.europa.eu/eurostat/data/database na svojej internetovej stránke.

Vybrané preddefinované tabuľky z európskej štatistiky v slovenskej verzii, z oblasti demografie a sociálnych štatistík, makroekonomických štatistík, vládnych financií a štatistky energetiky, nájdete na našom portáli v bloku Databázy, v DATAcube., pod názvom Vybrané tabuľky z databázy Eurostatu.

/wps/portal/ext/services/esds/selected.tables Vybrané tabuľky z európskej štatistiky Z6_Q7I8BB1A08KCC0IN5TD5VN3E10 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /Európska štatistika (ESDS) /Vybrané tabuľky Eurostatu v slovenskom jazyku