Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
RPO - Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

RPO - Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci

Posledná aktualizácia: 25.02.2020 | Počet zobrazení: 84394

Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci (RPO) sa od 1. novembra 2015, v súlade s príslušnou legislatívou, stáva zdrojom právne platných údajov. Ide o jednotný zdroj základných údajov o všetkých právnych subjektoch (právnické osoby, podnikatelia, orgány verejnej moci), ktoré sú v súčasnosti registrované alebo evidované vo viac ako 70 zdrojových registroch a evidenciách prostredníctvom rôznych informačných systémov.

RPO vznikol v súlade s Národnou koncepciou informatizácie verejnej správy a je súčasťou e-governmentu. Register bude obsahovať údaje zo všetkých zdrojových registrov do 2 rokov od účinnosti zákona o RPO, to znamená do novembra 2017. Do tohto dátumu budú integrované všetky existujúce zdrojové registre právnických osôb. Pre právne subjekty evidované v registroch, ktoré spravuje Ministerstvo spravodlivosti a Ministerstvo vnútra budú zapisovať údaje do RPO do 3 mesiacov od účinnosti zákona o RPO, teda najneskôr do 1. februára budúceho roku. Už k 1. novembru 2015 však RPO bude poskytovať údaje z obchodného registra a registrov Ministerstva vnútra (živnostenský register, register politických strán, združení, neziskových organizácií...).

Poskytované elektronické služby

Služby, ktoré sú určené pre občanov a podnikateľov, zahŕňajú napríklad aj výpis z RPO alebo elektronický odpis z RPO pre orgány verejnej moci. Ďalšou  funkcionalitou RPO je online prideľovanie identifikačných čísiel organizácií (IČO) pri vzniku všetkých typov právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci.

Služby sú poskytované prostredníctvom:

Licencia pre použitie údajov RPO

1/ ŠÚ SR ako správca RPO uplatňuje na použitie sprístupnených údajov z RPO uvedených v § 7 ods. 2 zákona č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o registri právnických osôb“) medzinárodnú verejnú licenciu cc by Creative Commons Attribution License (cc-by) 4.0 (ďalej len „verejná licencia“).

2/ Predmetom verejnej licencie sú sprístupnené údaje z RPO prostredníctvom webového sídla ŠÚ SR  v zmysle § 7 ods. 2 zákona o registri právnických osôb.

3/ ŠÚ SR udeľuje súhlas na použitie predmetu verejnej licencie a výkon licencovaných práv („licencia“) podľa vyššie citovanej verejnej licencie.

 

/wps/portal/ext/services/register RPO - Register a identifikátor právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci Z6_VLP8BB1A0GMAE0A1LIFM6A3CE5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Služby /RPO - Register právnických osôb