Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Vzory formulárov a metodické vysvetlivky

Vzory formulárov a metodické vysvetlivky

08.01.2020 | | Počet zobrazení: 40374

Rok 2020

Na rok 2020 platí prah oslobodenia 200 000 EUR pre prijatie a 400 000 EUR pre odoslanie.

Štatistika obchodovania s tovarom medzi SR a členskými štátmi EÚ sa sleduje osobitne pre tovar odoslaný zo SR a osobitne pre tovar prijatý do SR, preto pre oba toky tovarov existujú osobitné formuláre.

 

Prijatie 2020

Formulár INTRASTAT 1-12 / Hlásenie o prijatí tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva vstupujúcich na územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota prijatí presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 1-12 (xlsx - 41 kB)  (pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 1-12 (pdf - 310 kB)

 

Odoslanie 2020

Formulár INTRASTAT 2-12 / Hlásenie o odoslaní tovaru používajú spravodajské jednotky na predkladanie informácií o tovaroch spoločenstva opúšťajúcich územie Slovenskej republiky, u ktorých celková ročná hodnota odoslaní presiahla prah oslobodenia.

Formulár INTRASTAT 2-12 (xlsx - 41 kB) ( pdf - 167 kB)

Metodické vysvetlivky k formuláru INTRASTAT 2-12 (pdf - 310 kB)

/wps/portal/ext/surveys/intrastat/model.forms/model.forms.2015new Vzory formulárov a metodické vysvetlivky Z6_VLP8BB1A00KKC0A8AC35A212N4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Zber údajov /Zahraničný obchod - INTRASTAT-SK /Vzory formulárov a metodické vysvetlivky /Vzory formulárov pre rok 2020