Skip to main content link using access key S.
Statistical Office SR
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Náklady práce
Print Mail TW FB WA

Náklady práce

15.06.2022 |

DATAcube.

Všetky štatistické údaje za oblasť "Náklady práce" nájdete vo Verejnej databáze DATAcube. Databáza poskytuje používateľom časové rady údajov a väčší komfort pri výbere štatistických ukazovateľov a rovnako aj pri práci s údajmi.

Kľúčové ukazovatele

Priemerná mesačná mzda podľa štvrťročného podnikového výkazníctva

Priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach podľa mesačného výkazníctva

Potvrdenie o priemernej mesačnej mzde zamestnanca hospodárstva SR

Preddefinované tabuľky


/wps/portal/ext/themes/demography/cost/indicators Náklady práce Z6_Q7I8BB1A08BV20I7NR1KQQGAO0 /Štatistický úrad SR - Home /Statistics /Demography and social statistics /Labour costs /Indicators