Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Publikacie pre Praca

Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.10.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 2.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 2. štvrťrok 2019.

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

15.07.2019 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2018

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

08.07.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2019.

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.04.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 4. štvrťrok 2018 (vrátane doplnkového modulu o zosúladení práce a rodinného života za 2.štvrťrok 2018)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 4. štvrťrok 2018...

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

19.03.2019 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2018

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

/wps/portal/ext/themes/demography/labour/publications Publikacie pre Praca Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2440 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Demografia a sociálne štatistiky /Práca /Publikácie