Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Slovenská ekonomika skončila rok 2023 s rastom 1,1 %, jej napredovanie však bolo najpomalšie od roku 2013. Jej rastu pomohli investície aj kladné saldo zahraničného obchodu.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Tvorba hrubého fixného kapitálu vo 4. štvrťroku a za rok 2023

Investičné objemy vzrástli v 18 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky, výraznejšie viac sa investovalo vo verejnej správe a obrane, v priemysle aj v doprave so skladovaním.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.02.2024 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 vo 4. štvrťroku 2023

Objem HDP vo 4. štvrťroku 2023 mierne vzrástol medziročne aj medzikvartálne, čo v súhrne za celý rok udržalo rast ekonomiky nad 1 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2023

Slovenská ekonomika rástla miernejšie, udržala si rast na úrovni 1,1 %. K pozitívnemu výsledku prispel výrazný prebytok v zahraničnom obchode ovplyvnený oslabením dovozu a v oblasti domáceho dopytu mierny rast investícií.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2023

Investičné aktivity pokračovali v raste, ale výrazne miernejším tempom. Rast investícii zaznamenalo 16 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky.


/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality