Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Národné účty

Národné účty

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.05.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2023

Ekonomika SR sa v 1. štvrťroku 2023 udržala v raste, bol však miernejší ako v závere roka 2022. Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 milióny 423-tisíc osôb a medziročne sa zvýšila o 0,5 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.04.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Revízia HDP ukázala vyšší výkon ekonomiky SR v roku 2021, rast bol zrevidovaný z 3 % na 4,9 %

Štatistický úrad SR uskutočnil prvú tohtoročnú revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá spresnila ročné aj štvrťročné údaje o hrubom domácom produkte.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.04.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Deficit a dlh SR za rok 2022

Štát v roku 2022 hospodáril s nižším deficitom ako sa čakalo, schodok dosiahol 2 % HDP.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt vo 4. štvrťroku a za rok 2022

Slovenská ekonomika skončila rok 2022 s rastom 1,7 %, v poslednom štvrťroku však napredovala najpomalšie.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

07.03.2023 | Informatívne správy | Štatistický úrad SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu vo 4. štvrťroku 2022

Investičné aktivity medziročne vzrástli, viac preinvestovalo 18 spomedzi 19 sledovaných odvetví ekonomiky.

Najbližšie budú zverejnené:

05.09.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2023

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2023

 
05.09.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2023

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2023

 
15.08.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
2. štvrťrok 2023

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA v 2. štvrťroku 2023

 
06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2023

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2023

 
06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty Informatívna správa
1. štvrťrok 2023

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2023

 

/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/accounts/news Národné účty Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0SO6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Národné účty /Aktuality