Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.05.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 1. štvrťroku 2020

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 1. štvrťroku 2020 medziročne zvýšili o 1,3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.05.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2020

Ceny nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2020 medziročne vzrástli o 4 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.05.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 21. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 21. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 20. týždni 2020 ovplyvnili vyššie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Klesli ceny natural 98 oktánového benzínu. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.05.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2020

V apríli 2020 naďalej medziročne rástli ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko a ceny stavebných prác. Klesli ceny priemyselných výrobcov pre export, ceny stavebných materiálov a pokračoval aj pokles cien poľnohospodárskych výrobkov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

22.05.2020 | Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 20. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 19. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Vzrástli ceny natural 98 oktánového benzínu. Nezmenili sa ceny CNG.

Najbližšie budú zverejnené:

05.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
22. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 22. týždeň 2020

 
12.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
23. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 23. týždeň 2020

 
15.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
máj 2020

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2020

 
15.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
máj 2020

Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2020

 
17.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
máj 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2020

 
19.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
24. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2020

 
26.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
25. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 25. týždeň 2020

 
26.06.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
máj 2020

Vývoj cien vo výrobnej sfére v máji 2020

 
03.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
26. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 26. týždeň 2020

 
10.07.2020
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Informatívna správa
27. týždeň 2020

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 27. týždeň 2020

 
/wps/portal/ext/themes/macroeconomic/prices/news Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VS0T44 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Makroekonomické štatistiky /Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík /Aktuality