Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Produkty - Bratislavský kraj

Bratislavský kraj

17.12.2018 | Pracovisko ŠÚ SR Bratislava | Bratislavský kraj | Ročenka | Ročne

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2018

Komplexná charakteristika vývoja hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom širokého spektra demografických, ekonomických...

29.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Bratislava | Bratislavský kraj | Ročne

Bratislavský kraj v číslach 2018

Súhrnná publikácia spracovaná za vybraný kraj Slovenska, ktorá poskytuje základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické...

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2017

15.12.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Bratislava | Bratislavský kraj | Ročne

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2017

Komplexná charakteristika vývoja hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom širokého spektra demografických, ekonomických...

Bratislavský kraj v číslach 2017

30.11.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Bratislava | Bratislavský kraj | Ročne

Bratislavský kraj v číslach 2017

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie...

Štatistická ročenka hlavného mesta SR Bratislavy/Statistical Yearbook of the Capital of the SR Bratislava

16.12.2016 | Pracovisko ŠÚ SR Bratislava | Bratislavský kraj | Ročenka | Ročne

Štatistická ročenka hl. m. SR Bratislavy 2016

Komplexná charakteristika vývoja hlavného mesta SR Bratislavy prostredníctvom širokého spektra demografických, ekonomických a sociálnych...

/wps/portal/ext/themes/regional/bratislava/publications Produkty - Bratislavský kraj Z6_Q7I8BB1A085700INSU00VSGQS4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Regionálne štatistiky /Bratislavský kraj /Publikácie