Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Košický kraj

Košický kraj

Krajské mesto Košice 2017

30.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne | Košický kraj

Krajské mesto Košice 2017

Komplexný prehľad štatistických informácií zo všetkých oblastí demografického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice, doplnený o grafickú...

29.11.2018 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne | Košický kraj

Košický kraj v číslach 2018

Súhrnná publikácia spracovaná za vybraný kraj Slovenska, ktorá poskytuje základné demografické, ekonomické a sociálne štatistické informácie o kraji

Košice 2016

30.11.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne | Košický kraj

Krajské mesto Košice 2016

Komplexný prehľad štatistických informácií zo všetkých oblastí demografického, hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Košice, doplnený o grafickú...

Košický kraj v číslach 2017

30.11.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Ročne | Košický kraj

Košický kraj v číslach 2017

Osem publikácií spracovaných za jednotlivé kraje Slovenska, ktoré poskytujú základné demografické, ekonomické asociálne štatistické informácie

Prihraničné regióny Košický kraj - Borsód-Abaúj-Zemplén Megye v číslach / Cross-border regions Košický kraj - Borsód-Abaúj-Zemplén Megye in figures

31.01.2017 | Publikácia - údajové prehľady | Neuvedená | Pracovisko ŠÚ SR Košice | Košický kraj

Prihraničné regióny Košický kraj - Borsód-Abaúj-Zemplén Megye v číslach

Vybrané údaje ukazujú podobnosť a rôznorodosť cezhraničných regiónov Košického kraja a Borsód-Abaúj-Zemplén Megye.

/wps/portal/ext/themes/regional/kosicky%20kraj/publications Košický kraj Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3ML2 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Regionálne štatistiky /Košický kraj /Publikácie