Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
PortalSubmenuPortlet
Priemysel

Priemysel

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.08.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v júni 2020

Priemyselná výroba v júni bola o 8,5 % nižšia ako pred rokom, pokles sa oproti predchádzajúcim mesiacom zmiernil. Potiahli ju automobilky a chemický a farmaceutický priemysel.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.08.2020 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2020

Pokles tržieb sa počas júna zmiernil vo všetkých odvetviach s výnimkou stavebníctva, 10 % prekročil v stavebníctve, službách a doprave.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

10.08.2020 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2020

Zamestnanosť v júni klesla takmer vo všetkých odvetviach, výnimkou boli len činnosti IKT, v ktorých, ako jediných z vybraných činností, zamestnanosť dlhodobo nepretržite rastie.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.07.2020 | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v máji 2020

Objem nových objednávok v priemysle v máji 2020 medziročne klesol o 41,9 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.07.2020 | Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2020

Tržby v máji boli nižšie ako pred rokom, v priemysle o tretinu, v doprave o 27 % a v stavebníctve o 13 %.

/wps/portal/ext/themes/sectoral/industry/news Priemysel Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q38R4 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Odvetvové štatistiky /Priemysel /Aktuality