Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Aktuálne ekonomické údaje
Print Mail TW FB WA

Aktuálne ekonomické údaje

Posledná aktualizácia: 01.06.2021

Hodnoty ukazovateľov zobrazujú percentuálnu medziročnú zmenu oproti predchádzajúcemu referenčnému obdobiu.

UPOZORNENIE:

Od 1.6.2021 je web aplikácia Kľúčové ukazovatele nahradená novou API Otvorené údaje ŠÚ SR.
API (aplikačné programové rozhranie) poskytujúce prístup k štatistickým údajom dostupným v databáze DATAcube. v otvorenej strojovo spracovateľnej forme. Údaje sú dostupné vo formátoch: JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS.
Viac na URL adrese: https://data.statistics.sk/api/


/wps/portal/ext/themes/special/economic Aktuálne ekonomické údaje Z6_VLP8BB1A0G7T10INNSUV8Q3Q85 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistiky /Špeciálne oblasti /Aktuálne ekonomické údaje