Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zahraničný obchod Slovenskej republiky 5/2020

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 5/2020

Posledná aktualizácia: 12.08.2020
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 12.08.2020
Periodicita: Mesačne
Jazykové verzie: SK/EN
Počet strán: 88
Kód publikácie: 30120

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol Harmonizovaného systému, podľa klasifikácie SITC rev.4, hlavných ekonomických kategórií a Štatistickej klasifikácie podľa činností (CPA), verzia 2.1.


Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý
Váš názor
Zahraničný obchod Slovenskej republiky 5/2020 Z6_Q7I8BB1A0075D0IJUDQGS91040 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií /Detail