Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH - Hlavné trendy vývoja plodnosti v SR v roku 2019

28.10.2020 | Obyvateľstvo a migrácia | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH - Hlavné trendy vývoja plodnosti v SR v roku 2019

Hlavné trendy vývoja plodnosti na Slovensku (historický prierez a súčasnosť). Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky

 

28.10.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Ročenka

Ročenka priemyslu SR 2020

Ročenka priemyslu SR 2020

 
Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

28.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 9/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

 
Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.10.2020 | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 9/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

 
Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

26.10.2020 | Priemysel | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.8/2020

 
Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1. polrok 2020

26.10.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1. polrok 2020

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v krajoch Slovenskej republiky za obdobie predchádzajúceho polroka

 
Indexy cien v zahraničnom obchode SR

20.10.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 7/2020

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

 
SR_v_cislach_SK_2020

20.10.2020 | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Slovenská republika v číslach 2020

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska.

 
Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.10.2020 | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Publikácia - údajové prehľady

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 7/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

 
Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

15.10.2020 | Práca | Ústredie ŠÚ SR | Analytická publikácia

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 2. štvrťrok 2020

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 2. štvrťrok 2020.

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý.
Váš názor
/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií