Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
Rotator
Aktuality - minimalizované
Vybrané Publikacie na Home
Ilustračný obrázok

Štatistická správa o hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2022

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda) a tabuľkové prehľady.

Ženy a muži v SR 2021

Komplexný prehľad štatistických informácií, ktoré charakterizujú postavenie žien a mužov v súčasnej spoločnosti.

Ilustračný obrázok

Slovenská republika v číslach 2021

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska...

Ilustračný obrázok

EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia

Publikácia „EU SILC 2020 - Indikátory chudoby a sociálneho vylúčenia“ poskytuje prehľad o základných indikátoroch chudoby a sociálneho vylúčenia...

Grafy - s iframe

GRAFY

Tempo rastu HDP

  • Tempo rastu HDP

Nezamestnanosť

  • Nezamestnanosť

Miera inflácie

  • Miera inflácie

Priemerná mesačná mzda

  • Priemerná mesačná mzda
Kľúčové ukazovatele

Kľúčové ukazovatele

  • Kľúčové ukazovatele
Aktuálne ekonomické údaje
Kalendár udalostí homePage
  • Kalendár udalostí

Júl 2022
Po Ut Str Štv Pi So Ne
27
28
29
30
2
3
4
5
6

06.07.2022

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v máji 2022

7
8

08.07.2022

- Podrobné údaje zahraničného obchodu v apríli a za štyri mesiace roku 2022
- Vývoj zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov 2022
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 26. týždeň 2022

9
10
11

11.07.2022

- Priemyselná produkcia v máji 2022

12

12.07.2022

- Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v máji 2022
- Stavebná produkcia v máji 2022

13

13.07.2022

- Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2022
- Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2022

14

14.07.2022

- Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v júni 2022

15

15.07.2022

- Nové objednávky v priemysle v máji 2022
- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 27. týždeň 2022

16
17
18
19

19.07.2022

- Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2022

20
21
22

22.07.2022

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 28. týždeň 2022

23
24
25

25.07.2022

- Nákladná a osobná doprava v máji 2022

26

26.07.2022

- Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v júni 2022

27

27.07.2022

- Vývoj cien vo výrobnej sfére v júni 2022

28

28.07.2022

- Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2022
- Výsledky konjunkturálneho prieskumu vo vybraných odvetviach a spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2022

29

29.07.2022

- Priemerné ceny pohonných látok v SR - 29. týždeň 2022

30
31
Dolný banner na homePage

/wps/portal/ext/home Štatistický úrad SR - Úvodná stránka Z6_Q7I8BB1A08NRE0ITAPGRJ41045 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka