Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
DATAcube.
Print Mail PDF TW FB WA

DATAcube.

Posledná aktualizácia: 09.07.2024 | Počet zobrazení: 284026

Verejná databáza DATAcube. obsahuje multidimenzionálne tabuľky (kocky) za ukazovatele hospodárskeho a sociálno-ekonomického vývoja. Údaje z rôznych štatistických okruhov sa prezentujú vo forme multidimenzionálnych tabuliek (kociek) v mesačných, štvrťročných alebo ročných časových radoch a umožňujú vytváranie vlastných výberov. Štatistické údaje (dáta) sú spracované v územných štruktúrach za Slovenskú republiku (NUTS1), oblasti (NUTS2), kraje (NUTS3), okresy (LAU1), mesta a obce (LAU2). Poznámka: tam, kde to systém ochrany štatistických údajov umožňuje, sú sprístupnené údaje až do úrovne obcí.

Výstupy z databázy DATAcube. je možné exportovať do formátov: XLS (Excel 97-2003) alebo PDF.

Vstup do
databázy
DATAcube.

Upozornenie:

Štatistický úrad SR oznamuje, že z dôvodu plánovanej technickej údržby dňa 9. 7. 2024 od 12:00 hod. bude nedostupná databáza DATAcube.. Predpokladané ukončenie údržby je 9. 7. 2024 o 16:00 hod.

Za porozumenie Vám ďakujeme.

Navigačný systém zatriedenia jednotlivých tabuliek je založený na dodržaní štruktúry oblastí a okruhov, rovnako ako na štatistickom portáli www.statistics.sk.

Na konci názvu každej dátovej tabuľky sa nachádza osemmiestny kód, ktorý je jeho jedinečným identifikátorom. Štatistické údaje sú pravidelne aktualizované a riadia sa podľa kalendára prvého zverejnenia.

Databáza zahŕňa tiež vybrané preddefinované tabuľky z európskej štatistiky (z databázy Eurostatu), ktoré obsahujú údaje za členské krajiny EÚ z oblasti demografie a sociálnych štatistík, makroekonomických štatistík, vládnych financií a štatistiky energetiky.

Prístup k štatistickým údajom

Prístup k štatistickým údajom nie je podmienený registráciou. Všetky údaje sú k dispozícii zdarma. Viac informácii je uvedených v Podmienkach pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii a údajov ŠÚ SR.

Technológia prezentácie

Databáza DATAcube. je interaktívna aplikácia založená na technológií IBM Cognos TM1. Web stránky databázovej aplikácie sú vytvorené a odskúšané pre oficiálne verzie podporovaných prehliadačov: Chrome ver. 45 a vyšší, Mozilla Firefox ver. 40 a vyšší, Microsoft Edge ver. 83 a vyšší.


/wps/portal/ext/Databases/DATAcube_sk DATAcube. Z6_VLP8BB1A0OQP60AIKN4S9I02S3 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /DATAcube.