Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Katalóg publikácií
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   
 
Ilustračný obrázok

20.02.2024 | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Spotrebiteľský barometer I./2024

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

 
Ilustračný obrázok

31.01.2024 | Práca | Štatistický úrad SR | Analytická publikácia

Zamestnanosť a nezamestnanosť v SR za 3. štvrťrok 2023 (Výsledky výberového zisťovania pracovných síl)

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2023.

 
Ilustračný obrázok/illustrative image

20.12.2023 | Sčítanie obyvateľov, domov a bytov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistický lexikón obcí Slovenskej republiky 2021

Lexikón prináša pohľad na rozmanitosť našich sídel prostredníctvom vybraných údajov o obyvateľstve a jeho štruktúrach, o ekonomickej aktivite...

 
Ilustračný obrázok

21.12.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

Analýza vývoja základných makroekonomických ukazovateľov (hrubý domáci produkt, zamestnanosť, nezamestnanosť, mzda), vybrané údaje za úsekové...

 
Energetika

29.12.2023 | Energetika | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Energetika 2022

Energetická bilancia SR, spotreba palív a energií vo vybraných odvetviach, vybrané údaje o výrobe elektriny a tepla v SR a krajoch...

 
Ilustračný obrázok

29.12.2023 | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Hrubý obrat - Ekonomický účet - vybrané ukazovatele poľnohospodárstva za rok 2022

Údaje o hrubom obrate, medzispotrebe, zamestnancoch a hrubej poľnohospodárskej produkcii.

 

14.12.2023 | Súborné produkty | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Slovenská republika v číslach 2023

Súborná publikácia, ktorá prostredníctvom vizualizovaných údajov zobrazuje približne 130 ukazovateľov z rôznych oblastí života na Slovensku.

 
Ilustračný obrázok

15.12.2023 | Životné prostredie | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Environmentálne účty - Účet materiálových tokov 2022

Publikácia obsahuje údaje za účet materiálových tokov za Slovenskú republiku v členení podľa klasifikácie tokov domácej ťažby a zahraničného obchodu..

 
Ilustračný obrázok

14.12.2023 | Informačná spoločnosť | Štatistický úrad SR | Publikácia - údajové prehľady

Využívanie informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami 2023

Analýza využívania informačných a komunikačných technológií v domácnostiach a jednotlivcami v roku 2023.

 
Ilustračný obrázok

14.12.2023 | Informačná spoločnosť | Štatistický úrad SR | Ročenka

Využívanie informačných a komunikačných technológií v podnikoch 2023

Publikácia, ktorá sa skladá z analytickej a tabuľkovej časti, poskytuje ucelený súbor informácií o využívaní informačných a komunikačných...

 
Zobrazenie    
Záznamov na stranu
10 25 50
   

/wps/portal/ext/products/publikacie Katalóg publikácií Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00R7 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg publikácií