Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
API Otvorené údaje Štatistického úradu SR
Print Mail TW FB WA

API Otvorené údaje Štatistického úradu SR

Posledná aktualizácia: 12.04.2023

Štatistický úrad SR ponúka aplikačné programové rozhranie (API) poskytujúce prístup k vybraným údajom dostupným v databáze DATAcube. Ide o nástroj určený prevažne pre vývojárov a dátových analytikov, ktorí potrebujú údaje v otvorenej strojovo spracovateľnej forme. Údaje sú dostupné vo formátoch: JSON-stat, CSV, XML, XLSX a ODS.

Údaje sú aktualizované každý pracovný deň o 10:00 a 22:00.

API
Otvorené údaje

Čo je JSON-stat?

JSON-stat je jednoduchý JSON (JavaScript Object Notation) dátový formát, ktorý bol špeciálne vytvorený pre štatistické tabuľky, ktoré môžu mať mnoho rozmerov (dimenzií). JSON-stat poskytuje hierarchickú štruktúru dát, ktorá obsahuje metaúdaje tabuľky, dimenzie a ich popis a samotné štatistické údaje. Bližšie informácie o tomto formáte nájdete na stránke https://json-stat.org/ (dostupné v anglickom jazyku).

Ako získam údaje?

Pre jednoduchší prístup k údajom sme vytvorili webové rozhranie, v ktorom nájdete zoznam všetkých dostupných tabuliek (dátových kociek databázy DATAcube.). V zozname je možné vyhľadávať tabuľky podľa ich názvu alebo jedinečného kódu, prípadne filtrovať podľa štatistickej oblasti a okruhu. V stĺpci Kompletné údaje sa nachádzajú URL odkazy na súbory obsahujúce všetky údaje tabuľky. Tieto odkazy sú dostupné len pre menšie tabuľky. Pre väčšie tabuľky je potrebné z dostupných údajov vytvoriť čiastočný výber.

Čiastočný výber je možné vytvoriť v detaile tabuľky, ten sa zobrazí po kliknutí na názov tabuľky. V detaile tabuľky si viete prostredníctvom formulára zostaviť vlastný výber z položiek dimenzii, nastaviť požadovaný jazyk a výstupný formát údajov. Za názvom každej dimenzie sa nachádza kódové označenie dimenzie, ktoré je odkazom na zoznam jej položiek vo formáte JSON-stat. Prístup k údajom podľa vášho vlastného výberu získate po stlačení tlačidla Generovať a následnom zobrazení vygenerovaného URL odkazu.

API umožňuje získať 3 typy údajov:

  1. Prehľad všetkých dátových tabuliek dostupných v API prostredníctvom URL odkazu https://data.statistics.sk/api/v2/collection?lang=sk vo formáte JSON-stat.
  2. Zoznam elementov dimenzie tabuľky vo formáte JSON-stat prostredníctvom URL odkazu https://data.statistics.sk/api/v2/dimension/cube_code/dim_code?lang=lang_code ,kde cube_code je osemmiestny kód tabuľky, dim_code je kód dimenzie tabuľky a lang_code je kód jazyka (sk alebo en) – nepovinné (predvolené sk)
  3. Požiadavka na údaje má formu URL odkazu, ktorý má nasledujúci tvar: https://data.statistics.sk/api/v2/dataset/cube_code/PARAM1/PARAM2/PARAM3...?lang=lang_code&type=file_type, kde cube_code je osemmiestny kód tabuľky, PARAM1, PARAM2 .... sú kódy elementov dimenzií vybranej tabuľky. lang_code je kód jazyka (sk alebo en) – nepovinné (predvolené sk), file_type je typ súboru (json, csv, xml, xlsx, ods) – nepovinné (predvolené json). Na zostavenie linky môžete použiť formulár dostupný po kliknutí na detail tabuľky.

Prístup k údajom je bezplatný a nevyžaduje si registráciu. Na všetky údaje sa vzťahujú podmienky licencie Creative Commons Attribution License (cc-by) 4.0.  

Viac informácii je na stránke Návod na použitie pre API Otvorené údaje Štatistického úradu SR


Portál otvorených dát

Na základe uznesenia vlády SR č. 59/2015 z 11. februára 2015, ktorým vláda schválila Akčný plán Iniciatívy pre otvorené vládnutie v Slovenskej republike na rok 2015, Štatistický úrad SR zverejňuje dostupné dáta v otvorených formátoch zároveň s textovým popisom obsahu zverejnených dát.

Otvorené údaje Štatistického úradu SR sú dostupné na portáli otvorených dát URL: https://data.gov.sk/

Portál otvorených dát vznikol v rámci Iniciatívy pre otvorené vládnutie, ktorej zámerom je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných cez zvyšovanie transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. data.gov.sk je katalóg obsahujúci rôzne datasety od povinných osôb v SR.

Otvorené údaje Štatistického úradu SR sú dostupné priamo aj na stránkach:

Ostatné odkazy:

Všetky údaje sú k dispozícii zdarma viac informácii je uvedených v Podmienkách pre využívanie a ďalšie zverejňovanie štatistických informácii a údajov Štatistického úradu SR


/wps/portal/ext/Databases/Open_data API Otvorené údaje Štatistického úradu SR Z6_VLP8BB1A00UL90ARD318J62CS1 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /API Otvorené údaje