Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Správy z merania kvality údajov RKUV
Print Mail PDF TW FB WA

Správy z merania kvality údajov RKUV

Posledná aktualizácia: 27.04.2022 | Počet zobrazení: 25085

Vzhľadom na dôležitosť RKUV pri aplikácii zákona č. 297/2008 Z. z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov, Štatistický úrad SR pristúpil v roku 2021 k pravidelnému meraniu kvality zapísaných údajov. Výsledky týchto meraní sú detailne popísané v priložených správach. Nápravu identifikovaných chýb vykonáva Štatistický úrad SR v spolupráci so správcami zdrojových registrov.


/wps/portal/ext/Databases/rkuv/results Správy z merania kvality údajov RKUV Z6_VLP8BB1A0OL3E0QRSKUFQPHV45 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Databázy /RKUV - Register konečných užívateľov výhod /Výsledky z merania kvality údajov RKUV